კუჭის კიბოს მკურნალობა: მოლეკულური ანალიზის გამოყენება