მკურნალობის მიდგომის შეცვლა პირველი კერის გამოვლინების შემთხვევაში