Caris Molecular Intelligence და ქიმიოთერაპია კიბოს დროს

Caris Molecular Intelligence — ნაბიჯი ინდივიდუალიზაციისკენ მკურნალობა ონკოლოგიურში — ინდივიდუალური ქიმიოთერაპია კიბოს დროს

Caris Molecular Intelligence™ — ეს კიბოს ანალიზის ნიმუში, რომელიც იძლევა შეარჩიონ ის პრეპარატები ქიმიოთერაპიისთვის, რომლებიც ყველაზე მეტად შეეფერებიან კიბოს ეფექტურ მკუნალობისნვის კონკრეტულ ინდივიდუალურ პაციენტს.ქიმიოთერაპიას კიბოს დროს შეუძლია მოახდინოს განსხვავებული ზემოქმედება თითოეულ ინდივიდუალური კლინიკური შემთხვევაში.

მოცემული ონკო ტესტი ტარდება მოლეკულურ დონეზე და არის მიმართული ონკომარკერების გამოსავლენად («ინდიკატორები») კიბო, რომლებიც მთლიანობაში ქმნიან მის უნიკალურ „ანაბეჭდს“.

ტესტირება Caris აძლევს სასუალებას მკურნალ ექიმს შეარჩიოს კიბოს მკურნალობის ისეთი გეგმა, რომელიც აჩვენებს ყველაზე მეტ ეფექტურობას ბრძოლაში ონკოლოგიურად დაავადებული პაციენტების.

Caris Molecular Intelligence  — ეს არის შესაძლებლობა შეურჩიოს თვითოეულ პაციენტს ინდივიდუალური ქიმიოთერაპიის კურსი კიბოს დროს, დამოკიდებული სიმსივნის განსაკუთრებული სტრუქტურით. მოცემული ანალიზი განსაკუთრებით აქტუალურია აგრესიული და მეტასტაზმური სახეობის კიბოს მკურნალობის დროს.

რა სახეობის კიბო ექვემდებარება ანალიზს?

მოლეკულური გამოკვლევა Caris Molecular Intelligence არის მიღებული ყველა სახის სოლიდურ სიმსივნის შემთხვევაში, იმ დროს როცა სტანდარტული მეთოდები კიბოს მკურნალობის აღმოჩნდნენ არაეფექტურები, როცა არჩევანი მკურნალობის ცნობილი მეთოდების არ არის დიდი, უშვიათესი, აგრესიული და მეტასტაზირებული სიმსივნის შემთხვევაში.

კომპანია Caris Life Sciences ჩაატარა მოლეკულური ტესტირება 70 000-ზე პაციენტისთვის მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. ჩატარებული ანალიზებიდან გამოიყოფა შემდეგი სახის დაავადებები: სარძევე ჯირკვლის მეტასტაზური კიბო, საშარდე ბუშტის კიბო, —– კიბო, მსხვილი ნაწლავის კიბო, ექსტრაჰეპატიტური სანაღვლე გზების კიბო, ავთვისებიანი სიმსივნე ქალის სასქესო ტრაქტის, კუჭის კიბო, გასტროეზოფაგური ადენოკარცინომა, გლიობლასტომა, კუჭ-ნაწლავის სტრომალური სიმსივნე, თავის და ყელის სიმსივნური წარმონაქმნები, თირკმელების კიბო, ღვიძლის კიბო, ფილტვების კიბო, ავთვისებიანი სიმსივნე მამაკაცის სასქესო ტრაქტის, მელანომა, ნეიროენდოკრინული სიმსივნეები, ოლიგოდენდროგლიომა, სათესლის კიბო, კუჭქვეშა ჯირკვლის კიბო, ავთვისებიანი სიმსივნე ჰიპოფიზა, რეტროპერიტონეალური ან პერიტონეალური კარცინომა, რეტროპერიტონეალური ან პერიტონეალური სარკომა, წვრილი ნაწლავის ავთვისებიანი სიმსივნე, რბილი ქსოვილების სიმსივნე, ტიმუსუს კარცინომა, ფარისებრი ჯირკვლის კარცინომა, უვეალური მელანომა.

გამოყენება Caris Molecular Intelligence-ის დახმარებით6000-ზე მეტ ექიმმა მსოფლიოს 58 ქვეყნიდან შეძლეს პრობლემების გადწვეყვეტა 70000-ზე მეტ პაციენტისთვის,მკურნალობის სახეობის შერჩევით, დაავადებულები ონკოლოგიური დაავადებებით, 150 სხვა და სხვა ჰისტოლოგიური ქვეტიპით. 

Лечение рака различной локализации

რომელი ნიმუშებია აუცილებელი ტესტისთვის?

კვლევა მეთოდით Caris Molecular Intelligence ხორციელდება ქსოვილის ნიმუშებზე, მიღებული ქირურგიული ჩარევის გზით სიმსივნის მოცილებით, ან ნიმუშებში შეგროვილი ბიოფსიის დროს. რამდენადაც სიმსივნური ბიომარკერები დროთა განმავლობაში შეიძლება შეიცვალონ პრეპარატების ზემოქმედების შედეგად, უმჯობესია გამოკვლევებისთვის იყოს გამოყენებული ყველაზე „ახალი“ ნიმუში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ კვლევებისთვის გაცილიბით ძველი ნიმუში თუ ახლის მიღება შეუძლებელია.

საბოლოო ანგარიში MI REPORT

ტესტირების შედეგები, რეკომენდაცია იმის შესახებ თუ როგორი უნდა იყოს ქიმიოთერაპია სიმსივნის დროს თქვენს ინდივიდუალურ შემთხვევაში, მონაცემები პრეპარატებზე ქიმიოთერაპიისთვის, პოტენციურად ეფექტურები ან არაეფექტურები, ასავე დამატებითი კლინიკური მონაცემები შეჯამდა და გამარტივდა ინტერპრეტაციისთვის დასკვნის სახით MI Profile Report. ეს ანგარიში იგზავნება კომპანია ამაქსზე გსვლით პირადად თქვენს მკურნალ ექიმთან.

caris_doc

მომხმარებლის ტესტირება

ტესტირების ტექნოლოგია

Caris Life Sciences იყენებს პროგრესულ ტექნოლოგიას ტესტირებისთვის, რათა გამოავლინოს და ზედმიწევნით გამოიკვლიოს თვითოეული ონკომარკერი…