უპირატესობა სიმსივნის ანალიზის

პაციენტებმა გაიარეს CARIS ტესტირება

...

Caris Molecular Intelligence™  — ეს იძლევა თვითოეულ პაციენტს შეურჩიონ ინდივიდუალურ ქიმიოთერაპიის კურსი, შესაბამისად სიმსივნის სტრუქტურის განაკუთრებულობით. ონკომარკერბის ტესტი ექიმ-ონკოლოგს აძლევს საშუალებას აირჩიოს პოტენციურად ყველაზე ეფექტური სქემა კიბოს სამკურნალოდ, სიმსივნის მგრძნობიარეობის ანალიზის საფუძველზე სხვა და სხვა პრეპარატებთან.

მოცემული პროგრამის გამოყენება განსაკუთრებით აქტუალურია იშვიათი თერაპიის, აგრესიულ და მეტასტაზური კიბოს სახეობების დროს. Caris Molecular Intelligence იძლევა საშუალებას წინასწარ გამორიცხონ პოტენციურად არაეფექტური პრეპერატები ქიმიოთერაპიისთვის კონკრეტულ შემთხვევაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია პაციენტის ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად და ძვირფასი დროის მოსაგებად.

ზოგიერთ კლინიკურ შემთხვევებში მოლეკულური ტესტირება აძლევს საშუალებას ექიმს გამოარკვიოს ისეთი ქიმიოთერაპიის კურსი კიბოს დროს, რომელიც მანამდე საერთოდ არ განიხილებოდა.

სიმსივნის მოლეკულური ანალიზი იძლევა მნიშვნელოვან უპირატესობას. ამომწურავი ანგარიშის წყალობით, კიბოს მკურნალობა ხდება პერსონიზირებული. ექიმს ჯერ კიდევ ქიმიოთერაპიის დაწყებამდე, უკვე აქვს მონაცემები სხვა და სვა პრეპარატებზე, მის ინდივიდუალურ მოლეკულურ სტრუქტურაზე.

მომხმარებლის ტესტირება

ტესტირების პროცესის ორგანიზება

მოლეკულური ტესტირების პროცესი იყოფა რამდენიმე ეტაპად…