სპეციალისტები Caris Life Sciences

  Sandeep K. Reddy

  უფროსი ვიცე-პრეზიდენტი, მთავარი სამედიცინო თანამშრომელი

    Michael Castro

    უფროსი სამედიცინო დირექტორი

      Zoran Gatalica

      აღმასრულებელი სამედიცინო დირექტორი

        Ryan Philip Bender

        დირექტორი, მოლეკულური გენეტიკის მიმართულებით

          David A. Bryant

          ონკოპათოლოგიის სპეციალისტი

            José L. de los Santos

            ონკოპათოლოგიის სპეციალისტი

              Pushpa Gupta

              ონკოპათოლოგიის სპეციალისტი

                Curtis A. Johnston

                ონკოპათოლოგიის სპეციალისტი

                  Alden Kielhorn

                  ონკოპათოლოგიის სპეციალისტი

                    Anatole Ghazalpour

                    ონკოპათოლოგიის სპეციალისტი

                     კომპანიის შესახებ

                     ლაბორატორიის სერტიფიკატები

                     ლაბორატორია Caris აქვს ყველა მოთხოვნილი ლიცენზიები და არის ატესტირებული კანონის შესაბამისად კლინიკური ლაბორატორიული სამუშაოების გასაუმჯობესებლად…