ტესტირების ტექნოლოგია

აბორატორი Caris Life Sciences განსაზღვრა და დეტალური გამოკვლევა ყველა ცალკეულად აღებული ბიომარკერს იყენებს ისეთი მრავალპლათფორმიანი ტექნოლოგისს სიმსივნის პროფილირებისთვის, როგორიცაა იმუნოჰისტოქიმია (IHC), ფლუორესცენტული in situ ჰიბრიდიზაცია (FISH), ქრომოგენურ in situ ჰიბრიდიზაცია (CISH), თანმიმდევრობა ახალი თაობის (NGS) და პოლიმერაზული ჯაჭვირი რეაქცია (PCR). ერთობლივად ყოვლისმომცველი სამეცნიერო კვლევებით, მაღალტექნოლოგიური ტესტების შედეგები აძლევენ საშუალებას მკურნალ ექიმებს აწარმოოს მკურნალობა.

  • იმუნოჰისტოქიმია (IHC) – განსაზღვრავს ცილების რაოდენობას;
  • ფლუორესცენტული / ქრომოგენური in situ ჰიბრიდირება (FISH/CISH) – განსაზღვრავს გენების დაყოფას, , ამპლიფიკაციის , გადარგვას და გაერთიანებას;
  • თანმიმდევრობა ახალი თაობის (NGS) – უფრო ფართოდ იკვლეს და განსაზღვრავს სომატურ მუტაციებს ასობით „ცხელი წერტილების“ დახმარებით, კიბოს გენომა ადგენს დნმ შედეგებს;
  • პოლიმერიზაციის რაოდენობის ჯაჭვური რეაქცია (qPCR) – ზრდის და განსაზღვრავს რაოდენობას მიზნ მიმართული მოლეკულების დნკ-ს.

...

მულტიპლატფორმული მიდგომა - გამოცდილება CARIS

Анализ онкомаркеров раковой опухоли

მომხმარებლის ტესტირება

სისივნის ანალიზის უპირატესობა

მოლეკულური ტესტირება აძლევს ექიმს საშუალებას შეარჩიოს ისეთი გეგმა კიბოს სამკურნალოდ, რომოლიც აჩვენებს ყველაზე მეტ ეფექტურობას თვითოეულ კონკრეტულ პაციენტისთვის…